Menu
 
 
Zapytanie ofertowe UE 2014-2020
A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

 

Szanowni Państwo,

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: Automat do istniejącego stołu okuwającego skrzydła – 2 szt.

 

została wybrana oferta firmy:

 

Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. Sp. k, ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna
pobierz

 


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

Szanowni Państwo,

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: Oprzyrządowanie do robota zgrzewającego – 1 kpl.

 

została wybrana oferta firmy:

 

FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 62-081 Wysogotowo, ul. Skórzewska 27.
podbierz

  


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017

    W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma STOLDREW M.R.J. Piątkowscy Spółka Jawna ogłasza postępowanie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: 

Automat do istniejącego stołu okuwającego skrzydła – 2 szt.

 

 Zapytanie i formularz ofertowy: Pobierz

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2017

    W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma STOLDREW M.R.J. Piątkowscy Spółka Jawna ogłasza postępowanie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: 

Oprzyrządowanie do robota zgrzewającego – 1 kpl.

 

 Zapytanie i formularz ofertowy: Pobierz

 


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe Nr 5/2017 z dnia 26.06.2017 r. dotyczące zakupu następujących elementów projektu:

  1.  

     

    Podcinarka do uszczelek – 1 szt.


W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa III: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne firma STOLDREW M.R.J. PIĄTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA informuje, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy Urban Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Gospodarczej 7, wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.


Pobierz PDF


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017

 

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREWw ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma STOLDREW M.R.J. Piątkowscy Spółka Jawna ogłasza postępowanie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu:

 

Podcinarka do uszczelek – 1 szt.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej podcinarki do uszczelek – 1 szt. 

Zapytanie i formularz ofertowy: Pobierz


 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

 

Szanowni Państwo,

 

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: Automat do wiercenia otworów pod zawiasy w ramach– 1 szt.

została wybrana oferta firmy:

 

FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., 62-081 Wysogotowo, ul. Skórzewska 27.

pobierz PDF 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017

    W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREWw ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma STOLDREW M.R.J. Piątkowscy Spółka Jawna ogłasza postępowanie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawę, montaż i uruchomienie następujących elementów projektu: 

Automat do wiercenia otworów pod zawiasy w ramach– 1 szt.

 

 Zapytanie i formularz ofertowy: Pobierz

 


 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.


Szanowni Państwo,

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na Zakup robót i materiałów budowlanych
w celu rozbudowy posiadanych nieruchomości
została wybrana oferta firmy Profil-M” Krzysztof Majchrzak, 09—409 Płock, ul. Gościniec 7F

 

pobierz PDF

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017

     W związku planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma STOLDREW ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup robót i materiałów budowlanych w celu rozbudowy posiadanych nieruchomości, poprzez: 
-        dobudowę  magazynu surowcowego na profile – 114,36 m2,
-        dobudowę magazynu surowcowego na szkło – 75 m2,
-        przebudowanie otworów drzwiowych w istniejącej hali i dopasowanie ich
       do rozbudowanej powierzchni,
-        wykonanie posadzki przemysłowej,
-        wykonanie sufitu z wymianą części płyt
-        przygotowanie elewacji i dostosowanie jej do rozbudowywanej powierzchni,
-        wykonanie tynków wewnętrznych – w związku z rozbudową powierzchni hali.
-        Betonowanie terenu pod magazyn i dojazd

-     1 szt.

Formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz

  


 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

 

Szanowni Państwo,

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup Fabrycznie nowego centrum tnącego – 1 szt. została wybrana oferta firmy Urban Polska Sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Gospodarcza 7.

pobierz PDF

  


 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Projekt pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

 

Szanowni Państwo, 

Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup Sprężarki – 1 szt. została wybrana oferta firmy Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź

poberz pdf.

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

     W związku planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma STOLDREW ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na fabrycznie nowa sprężarka ze zbiornikiem - 1 szt.


Formularz ofertowy pobierz

Pytania i wyjaśnienia dot. Zapytania Ofertowego nr 1/2017 pobierz


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

     W związku planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma STOLDREW ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na fabrycznie nowe centrum tnące do profili - 1 szt.


Formularz ofertowy pobierz

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

Projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2.

 

Szanowni Państwo,


Firma STOLDREW M.R.J. PIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup Pieca CO – 1 szt. została wybrana oferta firmy
ECO-MET Urszula Cholewa,
ul. Opłotki 40B,
63-200 Jarocin.

Pobierz PDF 

 


 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

     W związku planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi z PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2.2., firma STOLDREW ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup pieca CO.


Zapytanie ofertowe pobierz PDF
Formularz ofertowy pobierz DOC

   


 

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia produkcji okien i drzwi PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa III: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne STOLDREW M.R.J. PIĄTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 207 000,00 EUR na zakup Automatycznego czterogłowicowego robota do łączenia profili w technologii kształtowej (komplet).

Pobierz w .doc

Pobierz w PDF


W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy Automatycznego czterogłowicowego robota do łączenia profili w technologii kształtowej (komplet) zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2015 z dnia 30.12.2015 r. związanego z projektem  pn. "Technologia produkcji okien i drzwi PCV o zindywidualizowanej okleinie w oparciu o autorskie rozwiązanie techniczne firmy STOLDREW" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie: 3.2.: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne informujemy, iz dokonano wyboru firmy:

GRAF SYNERGY SRL
Via Galileo Galilei,
38 – 41015 – Nonantola
WŁOCHY

Planowany termin zawarcia umowy z GRAF SYNERGY SRL nie wcześniej niż 18.02.2016 r.

 

 


                               
Kontakt z nami
StolDREW Płock - Okna, Drzwi, Bramy garażowe
Telefon: +48 24 261 39 12
E-mail: biuro@stoldrewplock.pl
Copyright 2014 by StolDREW Płock All Right Reserved.